Balcells.cat

Data:  gener 2018

Projecte: disseny web i gestió fanpage

www.balcells.cat

Detalls:

Gestió de fanpage del març 2013 al febrer 2014

Disseny inicial de la web el 2013. Redisseny integral el gener 2018.

Disseny centrat en l’adaptabilitat de continguts a tot tipus de dispositius.

Aquest projecte ha suposat un repte en quant a la necessitat de fer molt abastable i proper tot el contingut de la web. xfdigital ha treballat en una acurada imatge visual, on primi la netedat i la navegació amb molt bona experiència d’usuari.