Data:  desembre 2016 – en curs

Projecte: Disseny web

www.fundacioempren.org

Detalls:

Projecte desenvolupat amb el suport de SÖMI GRAPHIC STUDIO, responsable del disseny i creativitat gràfica.

Configuració plataforma newsletter. Formació gestió autònoma de newsletter.

disseny web fundació emprèn - xfdigital