Mercat Municipal de Cardedeu

Data:  març 2013 – setembre 2013

Projecte: Creació i gestió de la pàgina a facebook.

Detalls:

Gestió de la comunicació les activitats dels diferents paradistes i de les del Mercat a nivell global.

Aquest projecte és per mi una aposta per recolzar el meu entorn immediat. Per entrar en contacte amb els meus conciutadans que lluiten cada dia dins de la crisi per donar servei als ciutadans de Cardedeu.

La meva tasca ha consistit en arrencar el compte i encarrilar-lo per tal que en uns mesos una altra persona vinculada directament al Mercat Municipal se’n fés càrrec.