Febrer 2015 a Novembre 2015.

Cap de comunicació per al congrés SELECTED from Bilbao 2015

Copy continguts web en anglès i castellà. Suport en disseny web.

Gestió de les xarxes socials. Revisió i copy continguts newsletter.

Gestió de convidats. Secretaria tècnica del congrés.